photo

Strange Eggs

The Menil Collection, 2014
Hardcover
10.375 × 13 inches (26.4 × 33.0 cm)
44 pages

photo
photo
photo
photo

More Books

thumbnail
Matisse / Diebenkorn
thumbnail
Making the Met, 1870–2020
thumbnail
Two x Two x Twenty
thumbnail
Alberto Giacometti